Wapens

Bij SV Axionikos wordt voornamelijk geschermd met mechanische wapens, maar tegenwoordig wordt er ook elektrisch geschermd.  Bij mechanische wapens wordt een treffer van de tegenstander aangegeven door de speler zelf. Bij een elektrisch wapen wordt een treffer door een onafhankelijk apparaat aangegeven. Het apparaat geeft een treffer aan via een combinatie van licht en geluid.

Daar bij ons de nadruk ligt op het recreatief beoefenen van de schermsport, gebruiken wij voornamelijk mechanische wapens. Tegenwoordig beoefend onze vereniging zowel floret, degen als sabel elektrisch, mochten deze spullen daarvoor voorhanden zijn door de gebruikers.
Binnen schermen draait alles feitelijk om het wapen. Zoals eerder vermeld zijn er drie wapens: floret, sabel en degen. Het verschil in de wapens is te verklaren vanuit hun oorsprong in het verleden.

Degen
Vroeger werd de degen vooral gebruikt bij duels. Vandaar dat de degen een redelijk robuust wapen is. Het heeft een grote kom om zo de hand te beschermen. Immers in een duel gaat het erom de tegenstander zo snel mogelijk uit te schakelen. Een onbeschermde hand is een ideaal doelwit omdat als deze geraakt wordt, de kans groot is dat je het wapen laat vallen en de tegenstander je vervolgens kan neersteken.
De klassieke degen is een verdere ontwikkeling uit de rapier, dat zelf een geavanceerde versie was van het zwaard.
Rapier en degen werden vooral gedragen en gebruikt door de rijke burgers. Deze wilden meer effiecientie en werd de rapier verfijnd, dit leidde uiteindelijk tot de degen, een veel lichtere en verfijnde versie van de rapier.
Bij degens kennen we 2 soorten grepen, namelijk de franse of de pistoolgreep.
De pistoolgreep is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen die vroeger tijdens het duelleren een paar vingers kwijtraakten en zodoende met hun handicap toch alsnog een wapen konden hanteren.
Het geldige trefvlak van degen bestaat over het gehele lichaam, schermen met degen kenmerkt zich overigens door het ontbreken van het recht van aanval. Aanval en verdediging spelen dus een belangrijke rol.

Zoals gezegd is de degen zeer robuust en als je ergens op steekt, buigt het nauwelijks mee. Ook dit helpt mee om maximale schade toe te brengen.

Floret
In de schermsport komt de naam floretschermen veelvuldig voor. Voor het ontstaan van deze naam moeten we terug naar het verleden. In vroegere eeuwen werd op de punten van degens en rapieren een dop bevestigd. Zo wilde men voorkomen dat men zich tijdens de schermoefeningen zou verwonden. Deze knop deed enigszins denken aan een bloemknop en werd door de Fransen”fleuret” genoemd. Deze naam werd in Nederland vertaald in “floret” en wordt gebruikt om het hele wapen, dus niet alleen de punt, aan te duiden.
De floret is een veel kleiner, lichter en buigzamer wapen. Het was vroeger het oefenwapen en werd dus vooral voor de training gebruikt. Tegenwoordig is dit het meest gebruikte wapen.
Bij de floret, is overigens ook te kiezen voor een pistool of Franse greep.

Sabel
De sabel tenslotte is een cavaleriewapen. Je ziet dit wapen veel bij officiele gelegenheden waarbij legerofficieren aanwezig zijn. De sabel wordt ook door de officieren bij de schutterijen gebruikt.
In de schermsport is de sabel naast floret en degen een van de gebruikte wapens in het wedstrijdcircuit.
Bij het gebruik van de sabel worden treffers toegebracht met de punt, de snijkant, de tegensnijkant of de platte kant van het wapen, het is vooral een slagwapen, maar er kan net zo goed gebruik gemaakt worden van de punt van het wapen.

Axionikos | Ook op Facebook!